İletişim ve Tasarımı Bölümü

  • İletişim ve Tasarımı Bölümü
  • Tanıtım

Sevgili gençler…

 

Günümüzde birçok alanda iletişim olgusunun yeri ve önemi aşikârdır. Nitekim geleneksel kitle iletişim araçlarından yeni iletişim teknolojilerine veya kitlesel iletişim biçimlerinden teknoloji aracılı bireylerarası ve kamusal iletişimi bir arada barındıran çeşitlilik ve nitelikte bir iletişim ekolojisi içerisindeyiz. Bu süreçte medya ve iletişim sektörü başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda profesyonel iletişim faaliyetleri yürüterek etkili ve verimli ürün ve hizmetler sunabilecek donanımda insan kaynağı ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.  

 

Bölümümüz, 14 Haziran 2018 Tarihli ve 30451 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2018/11959 Sayılı “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar” ile kurulan Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2019-2020 akademik yılından itibaren öğrenci alarak faaliyet gösteren bölümümüzün ismi 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla “İletişim ve Tasarımı” olarak değiştirilmiştir. “İletişim ve Tasarımı Anabilim Dalı” bulunan bölümümüzün eğitim dili Türkçe’dir. Öğrenim süresi sekiz (8) yarıyıl olup dört (4) yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır.

 

Bölümümüzün amacı; medya ve iletişim sektörü hakkında genel bilgisi olan, iletişim alanının gerektirdiği teknolojileri kullanım ve tasarım becerilerini birleştiren ve bu doğrultuda etkili mesajlar planlama, tasarlama ve sunma yeterliliğine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bölümümüzde, geleneksel ve yeni medya alanlarında gereken teknik bilgi, estetik ve tasarım anlayışına hâkim tasarım ve medya uzmanlarının yetiştirilmesi hedefiyle gereken teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir.

 

Mezunlarımız, “İletişim Tasarımcısı” unvanı alarak lisans derecesine sahip olurlar. Radyo, televizyon, gazete gibi geleneksel ve yeni nesil medya mecraları, reklam ajansları, yapım şirketleri, iletişim-tasarım-yazılım firmaları, sosyal medya siteleri, oyun firmaları başta olmak üzere iletişim ve medya uzmanı gerektiren her türlü kurum ve kuruluşta istihdam olanağına sahiptirler. Mezunlarımız; iletişim-görsel iletişim-multimedya-grafik-web içerik-reklam gibi konularda uzman tasarımcı ve içerik uzmanlığı görevlerinin yanı sıra özel ve kamu kurumlarında kurumsal iletişim-hakla ilişkiler-medya uzmanı gibi çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca iletişim alanıyla ilgili çeşitli lisansüstü programlarda akademik kariyer yapabilirler.

 

Siz değerli gençlerimizin fakültemiz ve bölümümüzde bulunmasından büyük mutluluk duyarız.

 

Gaziosmanpaşa Mahallesi, Alişan Diktaş Caddesi, No: 26, Erbaa/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.