Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

  • Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
  • Tanıtım

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde bulunan Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Bölümü, 2018 yılında fakültenin kurulmasıyla birlikte açılmıştır. Bölüm kapsamında Bilişim Teknolojileri, Bilişim Yönetimi ve Karar Bilimleri olmak üzere üç Anabilim Dalı bulunmaktadır.

 

YBS bireyler, gruplar, örgütler, işletmeler ve teknoloji arasındaki ilişkilere dayanan çağdaş bir alandır. Bu alanda uzman olarak görev yapan bireyler, bilgi sistemlerini yenilikçi yollarla tasarlayarak iş yaşamındaki etkinlik ve verimliliğe katkı sağlamaktadır. Sonuç itibariyle, YBS, teknoloji aracılığıyla hizmete önem veren insan odaklı bir alan olarak tanımlanmaktadır.

 

Günümüzde işletmeler için gerek veri toplama ve veri işleme süreçlerinde gerekse diğer tüm yönetimsel süreçlerde bilişim sistemlerinden faydalanabilmek konusu önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Bu kapsamda, YBS uzmanları, veri yönetimi için bilgi sistemleri oluşturmakta ve yönetici, personel ve müşterilerin ihtiyaçlarını daha etkin ve verimli bir biçimde karşılayabilmek amacıyla çeşitli bilgi sistemlerini yönetmektedirler.


YBS bölümünden mezun olan öğrenciler özellikle yönetim ve insan kaynakları içerikli geleneksel meslekleri yürütebilmekle birlikte, çeşitli çağdaş mesleklerde de görev alabilmektedirler. Söz konusu çağdaş mesleklerden başlıcaları Bilgi Teknolojileri Danışmanı, Web Geliştiricisi, Bilgi Sistemleri Yöneticisi, Arama Motoru Optimizasyon Uzmanı, İş Zekâsı Uzmanı, Ağ Yöneticisi, İş Uygulaması Geliştiricisi, Sistem Uzmanı, Teknik Destek Uzmanı, İş Analisti, Sistem Geliştirici ve Kurumsal Kaynak Planlamacısı şeklinde sıralanabilir.

 

YBS bölümüne 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi itibariyle öğrenci kabulüne başlanılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

 

Gaziosmanpaşa Mahallesi, Alişan Diktaş Caddesi, No: 26, Erbaa/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.