Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

  • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • Tanıtım

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüyle faaliyete başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir ve öğrenim süresi 8 yarıyıl olup 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, alandaki kavram ve yaklaşımları kullanarak herhangi bir bilimsel sorunu betimleyebilen, bilimsel ölçütler çerçevesinde sorunları analiz edebilen; kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilen; sonuçları bilimsel bir söylem ile yazılı ve sözlü olarak aktarabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

 

Bu bölümden mezun olan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanıyabilir; Türk dilinin tarihsel gelişimini temsil eden tipik metinleri okuyabilir; alanla ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyebilir ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşabilir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler devlet kurumlarından özel sektöre çok geniş bir yelpazede (kütüphane, arşiv vb. yerlerde memurluk, üniversitelerde akademisyenlik, TDK ve Kültür Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde memurluk; gazete ve dergilerde editörlük, reklam ve ajanslarda metin yazarlığı vb.) istihdam edilme imkânına sahiptirler.

 

“Yeni Türk Dili”, “Eski Türk Dili”, “Yeni Türk Edebiyatı” ve “Eski Türk Edebiyatı” olmak üzere 4 anabilim dalı bulunan bölümümüzde 3 öğretim üyesi mevcuttur.

 

Gaziosmanpaşa Mahallesi, Alişan Diktaş Caddesi, No: 26, Erbaa/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.