Misyon ve Vizyon

Misyon:

 

Misyonumuz, bilginin hızla üretilip yaygınlaştığı ve  tüketildiği çağımızda, sosyal bilimlere bütüncül bir bakış ve disiplinler arası bir yaklaşım ile dünya standartlarında bilgi üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara çözüm olabilecek çalışmalar yapmak, küresel rekabet koşullarının gerektirdiği hızlı düşünebilen, esnek, stratejik öngörüye sahip geleceğin liderlerini yetiştirmek, ülkemizin sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu bilgiyi üreterek ülkemiz vizyonuna katkı sunmaktır.

     

Vizyon :

 

Vizyonumuz, ilçemiz, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yaparak, üniversite-sanayi-şehir işbirliğini sağlamada öncü, yenilikçi, yaratıcı, toplumsal gelişme sürecinde önderlik rolü üstlenerek, fakültemizin örgütlenme modeline paralel olarak disiplinler arası sinerji yaratan, etkili iletişim ve işbirliği altyapısına sahip, evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışı benimsemek, fakültemizi gerek akademik kadro açısından gerekse öğrenciler açısından tercih edilen, seçkin yükseköğrenim kurumları arasında yer almasını sağlamaktır.

Gaziosmanpaşa Mahallesi, Alişan Diktaş Caddesi, No: 26, Erbaa/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.